The Unofficially Foreclosing Dampness - Got Homem?

spakem

Att ha ett hemmaspa innebär också att man behöver hålla det i ordning med hjälp av olika sorters kemikalier och tillbehör. Men det finns ingen anledning att deppa ihop över detta för det är lätt att lära sig vad som behövs för att sköta det. Först behöver man en del mekaniska tillbehör, t ex pumpar, filter, borstar och rengöringsaggregat. Sedan finns det s k spakem, vilket är kemiska produkter och testutrustning som man använder för att hålla rätt kemisk balans i vattnet. Spakem är t ex klor, brom, syra och teststickor.